Foreldre


Bruker ditt barn Multi?

Foreldrebok til 1.klasse kan du lese gratis på nett hos Gyldendal.
Her kan du kjøpe Lærerens Bok og følge bedre med på hva (og hvordan) barnet ditt skal lære matematikk.

Presentasjoner fra foreldremøter

Foreldremøte Barnehage

Foreldremøte

Foreldremøte Multi

Eksempel på regnefortellinger...

Viktige grunnbegrep